Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie Dyrektywa Omnibus, która ma na celu walkę z nieuczciwymi promocjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawcy mają obowiązek informowania klientów o najniższej cenie produktu do 30 dni wstecz. Dyrektywa dotyczy zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Objęte są nią wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Dyrektywa Omnibus w praktyce

Prowadzisz sklep internetowy i zastanawiasz się jak dostosować stronę do nowych przepisów? Śpieszymy z pomocą! Na początek warto przytoczyć treść Artykułu 6a, który jasno określa, co uległo zmianie.

“Artykuł 6a

1.   W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.

2.   Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

3.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić inne przepisy dla towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności.

4.   Jeżeli dany produkt znajduje się w obrocie krócej niż 30 dni, państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące krótszy okres niż określony w ust. 2.

5.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że w przypadku stopniowego zwiększania obniżki cen, wcześniejsza cena jest ceną bez obniżki sprzed pierwszego zastosowania obniżki ceny.”

Kobieta trzymająca w dłoniach dokumenty - Dyrektywa Omnibus

W praktyce oznacza to, że tylko nieliczni sprzedawcy będą mogli nie zastosować się do nowej ustawy bez ponoszenia konsekwencji prawnych. Wszyscy inni powinni komunikować zmianę ceny w wybrany przez siebie sposób:

  • w ujęciu procentowym, np. “20% taniej” lub w postaci konkretnej kwoty, np. “10 EUR taniej”
  • poprzez podanie nowej (niższej) ceny wraz z podaniem poprzednio stosowanej (wyższej) ceny, np. “teraz 50 EUR, było 100 EUR” lub “50 EUR/100 EUR
  • za pomocą innej techniki promocyjnej, np. “dzisiaj taniej o kwotę VAT”, “dzisiaj promocja z okazji Black Week”
  • poprzez przedstawianie aktualnej ceny jako ceny “wyjściowej” lub podobnej i podanie wyższej ceny jako nadchodzącej ceny normalnej.

Co grozi za brak dostosowania się do nowych przepisów?

W wydanych przez Komisję Europejską wytycznych czytamy, że to po stronie państw członkowskich leży ustalenie stosownych kar za niestosowanie się do dyrektywy i ich egzekwowanie. W przypadku Polski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć na sprzedawcę karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. Może to być jednak również kara pieniężna do wysokości 40 000 zł, jeśli przedsiębiorca nie wykona nowych obowiązków co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono ich naruszenie po raz pierwszy. 

Należy pamiętać, że jeśli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna działania sprzedawcy za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, kara może wynieść do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ponadto Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł również na osobę zarządzającą sprzedawcą, jeśli w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia umyślnie dopuściła się przez swoje działanie lub zaniechanie do zaistnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

Do kiedy można wprowadzać zmiany cen w e-commerce?

Zmiany cen w e-commerce powinny być widoczne od 1 stycznia 2023 roku, jednak wiele właścicieli firm nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że opisywana dyrektywa weszła w życie. Zaległości należy nadrobić jak najszybciej! Zgłoś się do nas, a z przyjemnością pomożemy Ci dostosować sklep internetowy pod nowe przepisy. Niezależnie od tego, na jakiej platformie go prowadzisz, #AlteTeam poradzi sobie z tym śpiewająco.

Mamy nadzieję, że powyższy wpis okazał się pomocny. Stworzyliśmy go z myślą o obecnych i przyszłych Klientach, którzy posiadają swoje sklepy online. Dyrektywa Omnibus obejmuje także przedsiębiorców działających stacjonarnie, więc zamieszczone tutaj informacje mogą zainteresować również Klientów, dla których prowadzimy strony internetowe.